Tillbaka
Sidans interna länkar

Sidan om länkar

Som vi redan tidigare har konstaterat består vår sida av tre olika element:

Bilder

Bilden är ett objekt med märket img. De viktigaste egenskaperna för bilden är src och alt. De bilder som vi använder på vår hemsida borde finnas inom vår domän och vi borde ha rätt att använda dem. Som standard placeras bilden på textraden om inte annat anges.
Det ser vi här: Homer Simpson.

Homer Simpson
Bilden kan också fungera som en länk. I det här fallet länkar Homer till den offociella hemsidan för familjen Simpson. Länken öppnas i ett nytt fönster.
Här är samma länk som textsträng - Simpson Official Site. Ytterligare vill jag att länken inte är understruken, den skall ha fet stil och är röd.

Sidans bakgrunder är ofta en bild eller flera bilder bredvid varandra. Min sidas bakgrund har jag gjort själv i GIMP. Den har storleken 40x40px och laddas endast lodrät (repeat-y). Det är inte endast sidan som kan ha en bakgrund, det funkar lika bra i märken som tabeller (table) och avsnitt (div).

Olika typer av länkar

Mailto eller e-posten är Internets mest använda protokoll. Protokoolet kan användas från vår hemsida men fodrar att användaren har en klient för e-posten installerad. Här är en e-postlänk till Finlands president.

.

FTP används då vi önskar överföra filer över nätet. Protokollet är inte kodat utan vem som helst kan se vad som skickas. Microsoft har en ftp-server uppe, den hittas här.

Klickbilden

Vi har ju redan använt en bild som länk, nu skall vi dela uppdelan så att olika områden länkar till olika typer av protokoll och hemsidor.

Klickbilder är bilder i vilka vi anger aktiva områden (hot spots). Området kopplas därefter till en händelse, t.ex. enlänk till en annan hemsida. Områdets form kan vara en:

Områdets storlek och placering bestäms av koordinater. Bildkartan kan vara både server- och client-side. Vi kommer att jobba med klienten.

Kartan bestäms med map-elementet, vara viktigaste attribut är name. Namnet relaterar till bildens usemap med prefixet #. Map-elementet kan finnas var som helst i sidans kod.
Sidans interna länkar

Emellanåt har vi en massa information som behöver finnas på en enda sida. Då är det bra att använda interna länkar. den här sidan har två sådana länkar, en som länkar till det här avsnittet och en som här nadan länkar till början av sidan. För att det här skall fungera måste vår sida innehålla mål, som anges med name, länken byggs upp med prefixet #. Namngivna länkar kan också nås från andra dokument.

Till sidans början