Tillbaka

JavaScript

JavaScript lanserades 1994 av Netscape(föregångaren till Mozilla). Med detta scriptspråk kan vi inte skapa självständiga program, men genom att lägga till kod med färdiga kommandon kan vi åstadkomma effekter som gör webbsidan mera dynamisk och interaktiv.

Det kan handla om att skapa popup-fönster, manipulera bilder och knappar, styra layouter eller validera formulärsvar. Dessutom kan vi skapa enklare spel. Till skillnad från "riktiga" scriptspråk körs JS lokalt på användarens dator och i hans browser (client-side) och på en server (server-side). Att använda JS är till en del ett risktagande då användaren kan stänga funktionen i sin browser.

JS är naturligtvis Open Source, koden kan ju inte gömmas undan och vi kan kopiera den och spara lokalt. Vi kan läsa om JS och hur det fungerar på miljontals saiter på nätet. Språket är uppbyggt kring färdiga objekt. Vi kan inte skapa nya objekt men nog utveckla förutbestämda element. Det gör vi genom att knyta metoder till de olika objekten.

Funktionerna är uppbyggda med ett eller flera kommandon(satser), som ALLTID avslutas med semikolon(;). Flera kommandon som hör ihop(kommdoblock) binds samman med spetsparenteser {}.

					objekt.funktion() {
						kommando 1;
						kommando 2;
						osv... ;
					}
					

Vi kan koppla ett JS till vår sida på tre olika sätt:

Browser

Ibland är det viktigt att veta browsertypen, här kollar vilken typ av browser som används. Scripets funktion finns i dokumentets head-element.

Kontroll av formulärfält

Det kan vi göra både client- och server-side. Vi använder oss av javascript, alltså håller vi till hemma hos klienten :). För att det skall kunna fungera bör vi ge formuläret ett namn och vi måste använda egenskapen onSubmit. Funktionen kodar vi i dokumentets head.

Namn:
Ålder:

Popup-fönster

De används då man inte i hemsidan grundinformation vill infoga mer info än nödvändigt. I stället skapar man popup-fönster som berättar eller visar mera om en viss sak/bild. Idag bygger man sällan popup-fönster från scratch utan man använder sig av olika JQuery-lösningar.

De vanligaste egenskaperna är:

Optima - #1 2016
Min hemkommun Jakobstad

Copyright © 2015, dN