Tillbaka

Formulärets kontroller

Webben är full av formulär, de används:

Här kommer jag att använda formulärets alla olika kontroller och, som en liten inledning, se hur de fungerar. För att kontrollerna skall kunna fungera måste de finnas inom taggarna form. Jag använder ytterligare en tabell för att placera kontrollerna på rätt ställen.

Formuläret MÅSTE ha egenskaperna action och method. Action berättar om vilken sida som laddas då vi skickar formuläret och method berättar på vilket sätt data överförs till sidan. Det finns tre olika metoder - POST, GET och REQUEST.

Kontrollen anges vanligtvis med märket input. Kontrollerna bör ha egenskaperna type och name. Dessutom måste vi ibland använda value och size.

Kontrollerna kan var av typen:

Namn:
Tel:
Lösenord:
Kön: Kvinna  Man  Vet ej 
Intressen: Spela
Youtube
Vara ute
Vara med kompisar
Träna
Hemkommun:
Meddelande: